Теми науково-дослідних робіт

Кафедральні НДР

2002-2006 рр. № 0102U006591

Дослідження властивостей стохастичних математичних моделей, які описуються функціонально- диференціальними рівняннями з випадковими збуреннями.

2007-2011 рр. № 0107U00123

Моделювання, стійкість та стабілізація динамічних систем випадкової структури

2012-2016 рр. № 0112U000319

Оптимальне керування диференціально-функціональними системами з випадковими збуреннями та параметрами

Бюджетні НДР


2004-2006 рр. НДР № 68-81 № держреєстрації 0104U00

Оптимальне керування стохастичними диференціально-функціональними та інтегро-функціональними системами Іто-Скорохода

2007-2009 рр. НДР № 68-82 № держреєстрації 0107U001247

Стійкість та стабілізація керовних стохастичних диференціально-функ-ціональних систем з імпульсними марковськими збуреннями і параметрами


2010-2012 рр. НДР № 68-800 № держреєстрації 0110U000192

Математичні моделі стохастичних динамічних систем з марковськими та напівмарковськими збуреннями


2013-2015 рр. НДР № 68-801 № держреєстрації 0113U003245

Стійкість та оптимальне керування стохастичних динамічних систем з напівмарковськими перемиканнями