Загальна інформація

Ясинський Володимир Кирилович - доктор фіз.-мат. наук, професор, академік АН ВШ України

Google Scholar: scholar.google.com.ua/... 
ORCID ID: www.orcid.org/0000-0001-5434-6427 
Researcher ID: www.researcherid.com/rid/C-3535-2016 
SCOPUS Author ID: 19337841500 

Список праць проф. Ясинського В.К. за 1970-2010 рр.


Ясинський Володимир Кирилович народився 12.10.1940 року. Посаду завідувача кафедри САСФМ займав у 2001-2015 рр. На даний час працює професором кафедри САСФМ. Закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету в 1965 році за спеціальністю “Обчислювальна математика”, є доктором фізико–математичних наук, має вчене звання професора.

Докторську дисертацію на тему “Математичні методи дослідження стохастичних систем з післядією при наявності пуассонових збурень" захистив на спецраді Київського університету в 1993 р. і здобув науковий ступінь доктора фіз.-мат. наук на стиці спеціальностей 01.01.09 – математична кібернетика і 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика.

В.К. Ясинський обгрунтував і узагальнив метод функціоналів Ляпунова-Красовського (другий метод Ляпунова) для динамічних систем випадкової структури, що описуються стохастичними диференціально-функціональними рівняннями Іто-Скорохода, інтегро-функціональними рівняннями Іто-Скорохода-Вольтерри.

Опублікував в наукових виданнях понад 300 наукових праць, з яких 5 монографій, понад 80 статей у міжнародних журналах, 16 підручників і навчальних посібників, 9 навчально-методичних праць для студентів математичного факультету, факультету математики та інформатики, факультету комп'ютерних наук.

В.К. Ясинський керував більше ніж 20 грантовими науково-дослідними і госпдоговірними темами. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій.