Загальна інформація

Королюк Володимир Семенович (народився 19 серпня 1925 р. в Києві) — радянський та український математик.

1947 року вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на третій курс механіко-математичного факультету: два перші курси він закінчив заочно при Харківському університеті, перебуваючи на військовій службі.

Відпрацювавши рік викладачем в Артемівському вчительському інституті, Володимир Семенович вступає до аспірантури при Інституті математики АН УРСР. Закінчив Київський державний університет у 1950 році та аспірантуру Інституту математики НАН України (1954).

Доктор фізико-математичних наук (1964), професор (1965), член-кореспондент НАН України (1967), академік НАН України (1976). Працював в Інституті математики НАНУ головним науковим співробітником, завідувачем відділом теорії ймовірностей та математичної статистики, радником при дирекції. У 1965-1995 роках професор кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

Основні праці з теорії ймовірностей та математичної статистики, методів програмування, уточнення граничних теорем для задач випадкових блукань з границями розвинув, метод випадкових блукань для внесення розподілів статистики.

Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат Державної премії у в галузі науки і техніки (1978), премій імені М. М. Крилова (1976), імені В. М. Глушкова (1988), імені М. М. Боголюбова (1995), імені М. В. Остроградського (2002), Державна премія України за цикл робіт із теорії стохастичних систем (2003), нагороджений срібною медаллю імені М. В. Остроградського (2001).

Автор понад 350 наукових праць, серед яких понад 20 монографій.

Під його керівництвом понад 40 математиків захистили кандидатські і 10 — докторські дисертації. Також є членом редколегій «Українського математичного журналу», часописів «Кибернетика и системный анализ», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Theory of Stochastic Processes», «Applied Stochastic Models and Data Analysis»